Skip to main content

30-4-2020

Rekenkamercommissie Soest

De burger goed gehoord?

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente klachten, bezwaarschriften en meldingen openbare ruimte afhandelt.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Betrokken burgers’? En hoe doeltreffend is de werkwijze van de gemeente anno 2019 als het gaat om de afhandeling van klachten, bezwaarschriften, beroepschriften en meldingen openbare ruimte?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.glashouwer@soest.nl

Documenten