Skip to main content

20-4-2020

Rekenkamer Arnhem

It takes Arnhem to raise a child – Onderzoek naar jeugdbeleid in Arnhem

Samenvatting

De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is en dat de inrichting en uitvoering zich laat kenschetsen als een gemankeerde estafette.

Onderzoeksvraag

“Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?”.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente Arnhem
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Meriam de Lange
E-mailadres
meriam.de.lange@arnhem.nl

Documenten