Skip to main content

30-9-2019

Rekenkamercommissie gemeente Zundert

Doorzakken of doorpakken? Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Zundert

Samenvatting

In het licht van signalen over een problematiek rondom alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, is de Rekenkamercommissie Zundert in het voorjaar 2019 met een onderzoek gestart naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte beleid.

Onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcoholbeleid en drugsbeleid van de gemeente Zundert?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BBSO
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Zundert
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Zundert
Ingestuurd door
M.F.H. Schuurmans
E-mailadres
m.schuurmans@zundert.nl

Documenten