11-5-2020

Opsterland

Financiële sturing jeugdwet

Samenvatting

Onderzoek naar de financiële sturing door
de gemeente Opsterland op de uitvoering van de jeugdwet

Onderzoeksvraag

Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit vol-doende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A-groep
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Opsterland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellierijpma@gmail.com

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.