Skip to main content

26-5-2020

Rekenkamercommissie

Rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen

Samenvatting

In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC-group
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie
Ingestuurd door
Hanna Jansen
E-mailadres
h.jansen@harlingen.nl

Documenten