Skip to main content

4-9-2019

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Leges bij vergunningaanvragen

Samenvatting

Met dit onderzoek geven we inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie van de gemaakte en de te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van de legestarieven bij vergunningaanvragen.

Onderzoeksvraag

Is het gemeentebestuur transparant over de gemaakte keuzes bij het bepalen van de hoogte van legestarieven en handelt het daarbij rechtmatig en doelmatig?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gericht op de gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link