9-6-2020

Rekenkamercommissie Hattem

Ontcijferen van Cijfers gemeente Hattem

Samenvatting

In de praktijk blijkt dat de raad niet altijd voldoende inzicht in de beleids- en financieringsruimte heeft. en niet altijd haar volledige instrumentarium inzet.

Onderzoeksvraag

in hoeverre kunnen de documenten uit de P&C-cyclus verbeterd worden zodat dit de grip op en begrip van die documenten bij de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraadsleden effectiever worden.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeentebestuur
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hattem
Ingestuurd door
Ellen Landman
E-mailadres
ellenlandman@hattem.nl
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.