Skip to main content

9-6-2020

Rekenkamercommissie Hattem

Ontcijferen van Cijfers gemeente Hattem

Samenvatting

In de praktijk blijkt dat de raad niet altijd voldoende inzicht in de beleids- en financieringsruimte heeft. en niet altijd haar volledige instrumentarium inzet.

Onderzoeksvraag

in hoeverre kunnen de documenten uit de P&C-cyclus verbeterd worden zodat dit de grip op en begrip van die documenten bij de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraadsleden effectiever worden.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeentebestuur
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hattem
Ingestuurd door
Ellen Landman
E-mailadres
ellenlandman@hattem.nl