Skip to main content

10-6-2020

Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Resultaten van gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht

Samenvatting

In 2011 is gestart met gebiedsgericht werken. Doelen zijn onvoldoende uitgewerkt in concrete ambities resultaten. Lastig te beoordelen wat er is bereikt. Positieve resultaten zijn stimuleren, ondersteunen burgerinitiatieven samenwerking met partners.

Onderzoeksvraag

In hoeverre draagt het gebiedsgericht werken op een effectieve en efficiënte manier bij aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP-Groep BV)
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
E-mailadres
Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl

Documenten