8-5-2020

Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Opmeer

Samenvatting

In Opmeer speelt het gemeentelijk woningbedrijf (GWB) een belangrijke rol in het lokale volkshuisvestingsbeleid. Vormgeving en uitvoering van woonbeleid, (presatie-)afspraken met het GWB en rolinvulling door de raad staan in dit onderzoek centraal.

Onderzoeksvraag

Hoe is de doeltreffendheid van de strategische (prestatie-)afspraken als invulling van de lokale woonvisie? Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en deze afspraken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.