Skip to main content

25-5-2020

Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Medemblik

Samenvatting

Prestatieafspraken kunnen een krachtig middel zijn om lokale doelen van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te bereiken. Dit onderzoek gaat in op de totstandkoming en uitvoering van lokale woonvisie en prestatieafspraken en de rol van de raad.

Onderzoeksvraag

Hoe is de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als invulling van de lokale woonvisie? Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik – Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten