Skip to main content

13-2-2020

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Woonbeleid in Zaanstad

Samenvatting

Het onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): zij gaven aan voorkeur te hebben voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente. Dit is voor Zaanstad het publieksonderzoek 2019.

Onderzoeksvraag

Is het woonbeleid om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod goed vormgegeven?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gericht op de gemeente Zaanstad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link