3-3-2020

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Wta-onderzoeken ACAM

Samenvatting

In Amsterdam controleert ACAM jaarlijks de gemeenterekening. De Rekenkamer Amsterdam houdt daarom toezicht op ACAM. Via het AFM-monitorformulier volgt de rekenkamer jaarlijks systematisch de ontwikkelingen bij ACAM.

Onderzoeksvraag

De rekenkamer is op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) toezichthouder op ACAM. Via het AFM-monitorformulier volgt de rekenkamer jaarlijks systematisch de ontwikkelingen bij ACAM. Daarnaast dient minimaal eens per 6 jaar een review plaats te vinden waarbij ook onderdelen van de controledossiers meer diepgaand worden onderzocht.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gericht op de gemeente Amsterdam / ACAM
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.