Skip to main content

23-6-2020

Rekenkamer Utrecht

Opvolgingsonderzoek Rekenkamerrapporten 2014-2018

Samenvatting

Voerde het college raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken uit en zorgde dat voor de nodige verbeteringen? Hoe is opvolging en bewaking van raadsbesluiten geborgd en welke lessen zijn te trekken voor doorwerking van rekenkameronderzoek.

Onderzoeksvraag

Wat is de opvolging en doorwerking van 9 rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018 en wat leren we daarvan?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
E-mailadres
mario.van.den.berg@utrecht.nl

Externe link