9-7-2020

Zuidelijke Rekenkamer

Omgevingswet provincie Limburg

Samenvatting

De publicatie is gericht op Statenleden van de provincie Limburg, om hen handvatten te bieden voor de invulling van hun rol m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de komende periode.

Onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de provincie Limburg en op welke wijze kunnen Statenleden hun kaderstellende en controlerende rol hierbij invullen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Provinciale Staten
Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Ard Schilder
E-mailadres
aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.