20-5-2020

Rekenkamercommissie SED

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Enkhuizen

Samenvatting

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij is gekeken naar afgelopen jaren en naar de toekomst.

Onderzoeksvraag

Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie SED
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
rekenkamercommissie@sed-wf.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.