Skip to main content

9-1-2020

Gemeente Sittard-Geleen

Rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Sittard-Geleen

Samenvatting

Het onderzoek beoorgt inzicht te bieden in de inzet van inkoop en aanbesteding in de gemeente Sittard-Geleen in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Sittard-Geleen en de uitvoering daarvan rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en hoe is dat geborgd naar de toekomst?

Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
IBM
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Gemeente Sittard-Geleen
Ingestuurd door
M. Aarts
E-mailadres
rekenkamer@sittard-geleen.nl

Documenten