9-7-2020

Tytsjerksteradiel

Raad weten met energie

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de passendheid van het gemeentelijk beleid, de doelstellingen, beleidsinstrumenten en maatregelen en de raden te laten zien hoe zij hun rol goed in kunnen vullen m.b.t. de energietransitie.

Onderzoeksvraag

In hoeverre dragen de ambities uit het coalitieakkoord, collegeprogramma, programmabegroting en het beleid van de gemeente bij aan de gezamenlijke doelstellingen die landelijk en regionaal zijn of worden geformuleerd voor de energietransitie?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BügelHajema Adviseurs
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Rekenkamer(commissie)
Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
A. Dam
E-mailadres
ADam@t-diel.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.