Skip to main content

24-8-2020

Leeuwarden

Vergunningenbeleid gemeente Leeuwarden | Specifiek voor festivals in de Groene Ster

Samenvatting

Voor het onderzoek is gekeken naar de vergunningen- en ontheffingenverlening specifiek voor festivals in de Groene Ster over de periode 2014-2019.

Onderzoeksvraag

– Hoe zien de tijdlijn en het feitenrelaas rond de vergunningen- en ontheffingenverlening er (vanaf 2014) concreet uit?
– Welke conclusies kunnen op basis hiervan in termen van rechtmatigheid, effectiviteit, transparantie, responsiviteit en adequaatheid worden getrokken?
– Hoe staat het met de kosten van de vergunningen- en ontheffingenverlening (doelmatigheid/efficiency )?
– Wat was de rol van de ambtelijke organisatie, het college en de raad inzake de vergunningen- en ontheffingenverlening?
– Op welke wijze is de raad geïnformeerd over de gang van zaken rond de vergunningen- en ontheffingenverlening?
– Welke lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente Leeuwarden
Rekenkamer(commissie)
Leeuwarden
Ingestuurd door
R.A. Duijtshoff
E-mailadres
reina.duijtshoff@leeuwarden.nl

Documenten