Skip to main content

9-4-2020

Rekenkamercommissie gemeente Coevorden

Rekenkamerbrief onderzoek Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!

Samenvatting

Quickscan naar het Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!’. Onderzocht is of de daarin geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad bevatten. Dat rekening houdend met de bestuursstijl “verbindend besturen”.

Onderzoeksvraag

Bevattende de geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad. Daarbij is rekening gehouden met de bestuursstijl “verbindend besturen”.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeenteraad, college
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Coevorden
Ingestuurd door
Johan Kok
E-mailadres
j.kok@coevorden.nl

Documenten