Skip to main content

26-6-2020

Rekenkamercommissie gemeente Coevorden

De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

Samenvatting

De rekenkamercommissie onderzocht hoe de uitvoering van de Jeugdwet is georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is. Er is gekeken naar het beleid, de uitvoering, de informatieverstrekking en de effecten van dat beleid.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet georganiseerd, hoe vindt monitoring en sturing en wat is het effect.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeenteraad en het college
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Coevorden
Ingestuurd door
Johan Kok
E-mailadres
j.kok@coevorden.nl

Documenten