Skip to main content

29-9-2020

Sittard-Geleen

Toegankelijkheid Begroting en Rapportages

Samenvatting

Het is van groot belang dat raadsleden zich met de informatie uit de begroting een goed beeld kunnen vormen van de uitgaven die worden gedaan in relatie tot het beleid. De begroting biedt inzicht in de doelen en de middelen van het beleid.

Onderzoeksvraag

Is de begroting 2019 en daaropvolgende stukken toegankelijk genoeg om de gemeenteraad in staat te stellen zowel hun budgetrecht als hun kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Sittard-Geleen
Ingestuurd door
Debbie Steens
E-mailadres
debbie.steens@sittard-geleen.nl

Documenten