Skip to main content

15-6-2020

Rekenkamercommissie Dalfsen

Effectiviteit van subsidiebeleid

Samenvatting

Het onderzoek gaat over de vraag of degenen die subsidie ontvangen, het geld wel besteden voor de doelen waarvoor de subsidie is verleend.

Onderzoeksvraag

Hoe effectief is het subsidiebeleid van de gemeente Dalfsen in relatie tot beoogde maatschappelijke effecten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Bestuur en organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
E-mailadres
m.meijer@dalfsen.nl

Externe link