Skip to main content

7-10-2020

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

Leiden Bio Science Park: Een waardevol deel van de stad

Samenvatting

We hebben onderzocht wat het LBSP de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Het onderzoek laat zien dat het LBSP van belang is voor de inwoners van Leiden en dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten.

Onderzoeksvraag

Wat levert de gemeentelijke betrokkenheid bij het LBSP de stad Leiden (en zijn omgeving) op?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Decisio
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
E-mailadres
rekenkamer@leiden.nl

Externe link