Skip to main content

13-10-2020

Zoetermeer

Begroting en (verplichte) paragrafen

Samenvatting

De rekenkamercommissie onderzocht de begroting en enkele verplichte paragrafen daarin. Het doel was een bijdrage te leveren aan het opstellen van een programmabegroting die behulpzaam is bij het meerjarig kunnen volgen van relevante ontwikkelingen.

Onderzoeksvraag

Hoe kan de raad gebruik maken van de begroting als middel om te sturen op inhoud?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
IdeeVersa
Onderzoeksbureau #2
Enthousiast Publiek
Onderzoeksbureau #3
Janna Kool Visualisaties
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Zoetermeer
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
E-mailadres
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl

Documenten