Skip to main content

15-10-2020

Utrecht

Leren om mee te kunnen doen – Basiseducatie voor volwassenen: taal, rekenen en digitale vaardigheden

Samenvatting

De gemeente Utrecht doet veel aan basiseducatie voor volwassenen en besteedt substantieel eigen middelen. De gemeente behaalt een aantal van haar ambities, maar bereikt niet de hele doelgroep en heeft beperkt inzicht in de effecten van haar beleid.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het Utrechtse beleid om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheid) van volwassen inwoners te vergroten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Stad Utrecht, werkveld basiseducatie, participatie
Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
E-mailadres
g.molenaar@utrecht.nl

Documenten