Skip to main content

1-9-2020

Rekenkamercommissie gemeente Heerde

Geldstromen Sociaal Domein

Samenvatting

Verkennend onderzoek naar geldstromen in het sociaal domein en de eventuele financiële risico’s die de gemeente Heerde loopt bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatie voor de raad over zijn informatiepositie, sturing en controle.

Onderzoeksvraag

“Hoe verlopen de geldstromen in het sociaal domein?”.
Deze hoofdvraag is uitgesplitst in twee subvragen:
A. Hoe verloopt de geldstroom van het rijk naar gemeente en welke componenten zijn daarin te onderscheiden?
B. Hoe verloopt de geldstroom van de gemeente naar de uitvoeringspartners/ketenpartners?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Heerde
Ingestuurd door
J. Kok
E-mailadres
j.kok@heerde.nl

Documenten