Skip to main content

21-10-2020

Rekenkamer Zeeland

Risico’s bij Samenwerking

Samenvatting

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat binnen de Provincie een scherp risicobewustzijn is. Risico’s adequaat verdeeld zijn over de deelnemers aan het project en financiële reserves risico’s van de Provincie afdoende zijn.

Onderzoeksvraag

De rekenkamer Zeeland heeft onderzocht wat er terecht is gekomen van de aanbevelingen en lessen uit het dossier Sloeweg uit 2014. Deze lessen en aanbevelingen van destijds waren er op gericht om een politieke en financiële herhaling van dat dossier te voorkomen.
De rekenkamer heeft daarbij in het bijzonder oog gehad voor de nieuwe grootschalige
samenwerksverbanden door in te zoomen op een drietal specifieke cases: Waterdunen, NPW en RUD-Zeeland.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provinciale organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
E-mailadres
eeia.dombi@zeeland.nl

Documenten