Skip to main content

8-10-2020

rekenkamercommissie Ede

Doelgericht participeren: onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet in Ede

Samenvatting

Een onderzoek naar de effectiviteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Ede.

Onderzoeksvraag

Bereikt de gemeente Ede de gestelde doelen van het participatiebeleid op effectieve en rechtmatige wijze?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Jorine Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten