Skip to main content

18-11-2020

Soest

Minder overlast, meer overleg

Samenvatting

De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners als de politie en het jongerenwerk blijkt op dit moment effectief te zijn.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de maatregelen die de gemeente – samen met ketenpartners – neemt om jongerenoverlast terug te dringen doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gericht op het beleid van de gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Soest
Ingestuurd door
H. Kuijer
E-mailadres
h.kuijer@soest.nl

Documenten