Skip to main content

3-11-2020

Weststellingwerf

De gebiedsteams in Weststellingwerf

Samenvatting

De rekenkamercommissie onderzocht hoe ver de gemeente Weststellingwerf is met de beoogde transformatie en of de gebiedsteams daartoe efficiënt en effectief werken

Onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken van de transformatie in het sociaal domein en wordt dit efficiënt en effectief uitgevoerd door de gebiedsteams?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Weststellingwerf
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Documenten