Skip to main content

16-10-2021

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

De rol van de raad in tijden van crisis

Samenvatting

Nu er een Tijdelijke wet COVID-19 is die ervoor zorg draagt dat in de pandemiebestrijding grotendeels kan worden teruggekeerd naar normale bestuurlijke verhoudingen liggen er meer mogelijkheden voor betrokkenheid van de raad.

Onderzoeksvraag

‘Wat is de rol die de raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch mag en wil vervullen in
(corona)crisistijden?’

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Crisislab
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Derk Berends
E-mailadres
d.berends@s-hertogenbosch.nl

Documenten