Skip to main content

28-12-2020

Rekenkamercommissie Schagen

DoeMee onderzoek VN-verdrag Handicap

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de vraag “In hoeverre voldoen gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?”

Onderzoeksvraag

In hoeverre voldoen de gemeentelijke beleidsplannen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap?”

Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
NVRR
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
overheidsinstanties
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Ingestuurd door
griffie Schagen
E-mailadres
rekenkamer@schagen.nl

Documenten