Skip to main content

28-12-2020

Rekenkamercommissie Schagen

Rapport GGD

Samenvatting

Gezamenlijk onderzoek met Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk en Texel) naar de financiële risico’s voor de gemeenten die volgen uit het financiële
meerjarenperspectief van de GGD Hollands Noorden.

Onderzoeksvraag

welke risico’s lopen de afzonderlijke gemeenten binnen het huidige financieel meerjarenperspectief en op welke wijze kunnen de gemeenteraden en de colleges de grip op deze risico’s verstevigen?

Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Public Profit
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
overheidsinstantie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Ingestuurd door
griffie Schagen
E-mailadres
rekenkamer@schagen.nl

Documenten