Skip to main content

Rekenkamercommissie Schagen

Onderzoek woningbouw in Schagen

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Woningbouw in Schagen om te weten te komen wat de effectiviteit is van het woningbouwprogramma voor de periode van 1 januari 2013 – 1 januari 2020.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van het woningbouwprogramma voor de periode van 1 januari 2013-1 januari 2020?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwynstraGudde
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen

Documenten