Skip to main content

2021-01-19

Hoorn

Cultuurbeleid gemeente Hoorn 2012-2020

Samenvatting

Uit dit rekenkameronderzoek blijkt dat Hoorn een divers en gewaardeerd cultureel aanbod heeft. Wel kan het cultuurbeleid doeltreffender en doelmatiger worden uitgevoerd. Zo worden vooraf niet altijd toetsbare en meetbare doelen gesteld, terwijl dat wel kan. En is er ook niet altijd sprake van controle en verantwoording achteraf van verleende subsidies. De betrokkenheid van de raad bij kaderstelling en controle is ook gering. Hoewel er in de praktijk niet veel is mis gegaan, neemt hierdoor de kans toe dat de uitvoering steeds meer los komt te staan van het vastgestelde beleid. Ook verloopt de communicatie met gesubsidieerde instellingen soms moeizaam.

Onderzoeksvraag

Is de uitvoering van het cultuurbeleid in Hoorn doelmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ACS Partners
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Hoorn
Ingestuurd door
K. Bongers
E-mailadres
k.bongers@hoorn.nl

Documenten