Skip to main content

2021-02-04

Rekenkamercommissie Ede

Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of het risicomanagement van de gemeente Ede in theorie en praktijk op een adequate wijze vorm krijgt. Hierbij is gekeken naar het beleid, vormgeving en inrichting van het risicomanagement, informatievoorziening en de rol van de raad.

Onderzoeksvraag

Geeft de gemeente Ede haar risicomanagement, in theorie en praktijk, op een adequate wijze vorm?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
J. Koenders
E-mailadres
rekenkamercommissie@ede.nl

Documenten