Skip to main content

2020-11-24

Rekenkamercommissie Ede

De status van de integratie: Een onderzoek naar de integratie van statushouders in de gemeente Ede

Samenvatting

De Rekenkamercommissie onderzoekt de integratie van statushouders. Hierbij wordt gekeken naar het beleid en de uitvoering. Met name de thema’s arbeidsmarktparticipatie, huisvesting en taalonderwijs staan centraal in dit onderzoek.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente haar integratiebeleid voor volwassen statushouders vormgegeven en is de uitvoering van dit beleid voor wat betreft de thema’s arbeidsmarktparticipatie, huisvesting en taalonderwijs effectief?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KplusV
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
J. Koenders
E-mailadres
rekenkamercommissie@ede.nl

Documenten