Skip to main content

Rekenkamercommissie BUCH

Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

Samenvatting

De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties.

Onderzoeksvraag

Is de infrastructuur voor een behoorlijke klachtbehandeling in de BUCH-gemeenten adequaat en worden de BUCH-gemeenteraden voldoende geïnformeerd over de klachtbehandeling in hun gemeente?

Onderzoeksbureau
Proof Adviseurs
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Overheidsinstantie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie BUCH
Ingestuurd door
Elise Gieselaar
E-mailadres
rekenkamerbuch@bergen-nh.nl

Documenten