Skip to main content

2021-02-23

Nijmegen

Nazorgonderzoek Toegang tot de Wmo

Samenvatting

In 2019 deed de rekenkamer onderzoek naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Om de toegang tot de Wmo te verbeteren nam de raad alle aanbevelingen over en deed het college een aantal toezeggingen. In een nazorgonderzoek ging de rekenkamer na of de informatievoorziening aan inwoners en de gemeenteraad is verbeterd. De conclusies uit het nazorgonderzoek zijn:

  1. De informatievoorziening aan inwoners is onvoldoende verbeterd;
  2. De informatievoorziening aan de raad voldoet niet aan het raadsbesluit en de toezeggingen door het college;
  3. Het verbetertraject vraagt meer sturing door het college en een steviger invulling van de controlerende rol door de raad.
Onderzoeksvraag

In hoeverre is de informatievoorziening aan inwoners en daarmee de toegang tot de Wmo verbeterd? En in hoeverre is de informatievoorziening aan de gemeenteraad verbeterd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ZorgfocuZ
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Documenten