Skip to main content

2020-12-17

Rekenkamercommissie Veenendaal

Energie: van ambitie naar transitie

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de energieambities van de gemeente Veenendaal. Veenendaal wilde in 2035 energieneutraal zijn. De Rekenkamercommissie concludeert nu dat die ambitie helder en eenduidig is geformuleerd. Bij het opstellen van de ambitie is de haalbaarheid echter onvoldoende onderbouwd. Ook is niet onderbouwd waarom deze ambitie beter is dan mogelijke alternatieven. “De gemeentelijke ambities wijken af van de regionale en landelijke ambities. Dit maakt het realiseren van de ambities niet onmogelijk, maar wel moeilijker”.

Onderzoeksvraag

Rekenkameronderzoek om inzicht te krijgen in de formulering en totstandkoming van de energieambities van de gemeente, de haalbaarheid van deze ambities en de projectmatige aanpak om de ambities te realiseren.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Ecorys
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente Veenendaal
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Bertha Achterberg, secretaris Rekenkamercommissie Veenendaal
E-mailadres
bertha.achterberg@veenendaal.nl

Documenten