Skip to main content

02-04-2021

Stichtse Vecht

Invoering van de Omgevingswet in de gemeente Stichtse Vecht

Samenvatting

De RKC doet onderzoek naar de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij de gemeente Stichtse Vecht. De RKC vraagt zich af hoe de gemeente zich organiseert in voorbereiding op de komst van de wet. De gemeente Stichtse Vecht ligt op schema wat betreft de invoering van de Omgevingswet, die is gepland voor 1 januari 2022. De combinatie van te weinig structurele capaciteit en een informele werkwijze, maakt de voorbereiding op de Omgevingswet echter kwetsbaar.

Onderzoeksvraag

Welke activiteiten heeft de gemeente Stichtse Vecht genomen c.q. gepland ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden met het oog op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeks- en adviesbureau PBLQ
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Stichtse Vecht
Ingestuurd door
J. Willenborg
E-mailadres
jacqueline.willenborg@stichtsevecht.nl

Documenten