Skip to main content

2021-01-18

Zuidelijke Rekenkamer

Kaders tellen provincie Limburg

Samenvatting

Provincies werken steeds vaker samen in netwerken met andere publieke en private partners om maatschappelijke opgaven aan te pakken.
Deze samenwerkingen kennen vaak een lange doorlooptijd. De Zuidelijke Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten van de provincie Limburg bij dit soort complexe samenwerkingen. Dit met als casus het beleid en de uitvoering van kennislandschap Greenport Venlo.

Onderzoeksvraag

De Zuidelijke Rekenkamer wil met deze verkenning aandachtspunten en handvatten aan PS bieden voor het waarborgen van hun kaderstellende en controlerende rol bij de behandeling en vaststelling van documenten, aan de hand van de casus kennislandschap Greenport Venlo.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provincie Limburg
Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Astrid Matheeuwsen
E-mailadres
amatheeuwsen@zuidelijkerekenkamer.nl

Documenten