Skip to main content

2021-06-15

Rekenkamer Arnhem

De wet van de stimulerende achterstand – onderzoek naar ondermijning – Rekenkamer Arnhem

Samenvatting

De Rekenkamer Arnhem heeft onderzoek gedaan naar de aanpak door de gemeente van ondermijning en concludeert dat Arnhem flink aan de bak moet. De gemeente Arnhem heeft als het gaat om de bestrijding van ondermijning een gebrek aan ambities, een gebrek aan heldere doelen, een gebrek aan prioritering, een gebrek aan middelen en een gebrek aan formatie. Dit creëert samen met de Arnhemse historie op het vlak van criminaliteit een potentiële voedingsbodem voor ondermijning. De afwezigheid van bestuurlijke prioriteit en gebrek aan aandacht in de raad hebben Arnhem op een achterstand gebracht, maar er gloort hoop aan de horizon.

Onderzoeksvraag

Wat kan op basis van inzicht in (de aanpak van) ondermijnende praktijken in Arnhem, in het bijzonder in het Spijkerkwartier, worden geconcludeerd over de effectiviteit van het Arnhemse beleid op de korte en lange termijn, en op welke wijze geeft de gemeenteraad mede vorm aan dit beleid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lokale Zaken
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gericht op overheidsinstantie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Meriam de Lange
E-mailadres
meriam.de.lange@arnhem.nl

Documenten