Skip to main content

2021-05-12

Woerden

Onderzoek naar participatie in Woerden

Samenvatting

Een onderzoek naar de lessen die geleerd kunnen worden uit de afgeronde participatietrajecten in Woerden.

Onderzoeksvraag

Het hoofddoel van het onderzoek is om input te leveren voor het nog op te stellen participatiekader door de effecten van het tot dusver gevoerde beleid op het gebied van participatie inzichtelijk te maken. In dit licht wil de rekenkamercommissie inzicht krijgen in:

  • De wijze waarop de gemeente omgaat met inwoners- en overheidsparticipatie;
  • De doeltreffendheid van de inzet van inwoners- en overheidsparticipatie.

Centrale vraag

  • Hoe is in de gemeente Woerden inwoners- en overheidsparticipatie vorm gegeven en welke effecten heeft dit op de besluitvorming?
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pöper
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Woerden
Rekenkamer(commissie)
Woerden
Ingestuurd door
Reinhild Freytag
E-mailadres
freytag.r@woerden.nl

Documenten