Skip to main content

2021-03-22

Noordelijke Rekenkamer

Uit het oog, uit het hart? Revolverende fondsen in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Samenvatting

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar revolverende fondsen in Drenthe, Fryslân en Groningen. Via revolverende fondsen worden middelen in de vorm van garanties, leningen en/of aandelenkapitaal beschikbaar gesteld aan verschillende projecten. De gedachte is dat er met de projecten maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd én dat de middelen in principe uiteindelijk weer terugvloeien naar het fonds en opnieuw kunnen worden uitgezet. De Noordelijke Rekenkamer heeft een steekproef uitgevoerd om te kijken in hoeverre de revolverende fondsen voorzien in een behoefte; die is wisselend.

Onderzoeksvraag

Hoe hebben de Noordelijke provincies hun revolverende fondsen vormgegeven, hoe vinden sturing en verantwoording plaats over de provinciale middelen in de fondsen, welke risico’s worden daarmee gelopen en wat zijn de resultaten van de revolverende fondsen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provincie
Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
E-mailadres
l.schaap@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten