Skip to main content

2020-07-02

Noordelijke Rekenkamer

Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid (rapporten Drenthe, Fryslân en Groningen)

Samenvatting

De drie provincies hebben te weinig zicht op de resultaten en doorwerking van ingezette subsidies om de landbouw te verduurzamen. Landbouw en de verduurzaming van deze sector zijn belangrijke speerpunten van de provincies. Maar zij geven niet duidelijk aan, wat zij precies willen bereiken. De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincies aan om bij te houden wat de daadwerkelijke resultaten van hun activiteiten en subsidies zijn. Ook moeten de provincies een beter overzicht maken van de projecten voor ecologische verduurzaming van de landbouw die zij subsidiëren.

Onderzoeksvraag

Welk beleid voerden de provincies in de jaren 2012 tot en met 2018 om de transitie naar een duurzame landbouw te stimuleren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provincie
Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
E-mailadres
l.schaap@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten