Skip to main content

2021-06-02

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afhandeling meldingen openbare ruimte in Amsterdam

Samenvatting

Driekwart van de meldingen openbare ruimte die de gemeente Amsterdam ontvangt, gaan over ‘afval’, ‘wegen, verkeer en straatmeubilair’ en ‘overlast in de openbare ruimte’. Het college is verantwoordelijk voor een goede afhandeling van de meldingen. In 2020 ontving Amsterdam ruim 385.000 meldingen, een stijging van 88% ten opzichte van 2018. De afhandeling van meldingen openbare ruimte beoordelen wij als gedeeltelijk doeltreffend.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de afhandeling van meldingen openbare ruimte doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
Mevrouw R. Hoogendijk
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link