Skip to main content

2021-04-22

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Meldingen openbare ruimte Zaanstad

Samenvatting

Meldingen openbare ruimte die de gemeente Zaanstad ontvangt, gaan veelal over kapotte lantaarnpalen en rondslingerend afval. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede afhandeling. Het aantal afgehandelde meldingen was in 2020 25.545, een stijging van 40% ten opzichte van 2018. Het college in Zaanstad wil dat 95% van reguliere meldingen openbare ruimte binnen 30 dagen wordt afgehandeld (spoedmeldingen binnen 2 dagen) en dat 65% van de melders tevreden is over de afhandeling. Daarnaast streeft het college naar een gebruiksvriendelijk meldproces en het actief informeren van melders over de afhandeling van hun melding. Het college heeft deze ambities nog niet bereikt.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze geven lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van meldingen openbare ruimte, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente Zaanstad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
Mevrouw R. Hoogendijk
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link