Skip to main content

2021-07-01

Rekenkamercommissie Veenendaal

Beleid Jeugdhulp Veenendaal

Samenvatting

rekenkameronderzoek naar het beleid Jeugdhulp in Veenendaal aan. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het tot stand komen van het beleid en de manier waarop keuzes zijn gemaakt voor jeugdhulp in de gemeente Veenendaal.

Onderzoeksvraag

Specifiek richtte het onderzoek zich op de concreetheid en volledigheid van het jeugdhulpbeleid van de gemeente Veenendaal, in relatie tot de kaderstellende rol van de raad.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
HHM
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
E-mailadres
bertha.achterberg@veenendaal.nl

Documenten