Skip to main content

2021-07-16

Sittard-Geleen (gezamenlijk met elf Rekenkamer(commissie)s).

Rekenkameronderzoek BsGW

Samenvatting

De rekenkamer(commissie)s van de 11 aan dit onderzoek deelnemende gemeenten hebben onderzoek laten doen naar het
functioneren van BsGW. Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  • Inzicht geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening door BsGW.
  • Inzicht geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de ontwikkeling van de kosten van BsGW.
Onderzoeksvraag

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Hoe effectief en kosten-efficiënt is de taakuitvoering van BsGW voor deelnemende gemeenten?”Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

  • Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering zich (effectiviteit)?
  • Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?
  • Hoe is de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW vormgegeven?
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lysias advies
Gericht op
BsGW
Rekenkamer(commissie)
Sittard-Geleen (gezamenlijk met elf Rekenkamer(commissie)s).
Ingestuurd door
Debbie Steens
E-mailadres
debbie.steens@sittard-geleen.nl

Documenten